Om oss Kontakt

Bemötande, självskydd, hot och våld

Bemötande, mjukt självskydd och konflikthantering – med en etisk och medmänsklig inriktning.

Durewallmetoden är en konfliktdämpande, lågaffektiv, metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att både personalens och den utagerandes välbefinnande står i fokus. En person som är utagerande eller hotfull ska vi bemöta på ett sätt som minskar det utmanande beteendet samtidigt som vi skyddar både oss själva och angriparen.

Den verbala konflikthantering bygger på en väletablerad metodik som kallas verbal judo. Denna har vi integrerat med våra grundläggande principer. Det är en effektiv metod för att ta kontroll över sig själv och en obehaglig situation med hjälp av en mjuk övertalningsteknik.

För mer information om våra olika inriktningar kring utbildningarna, titta i listan till vänster. Har du andra önskemål än vad som presenteras här ? Kontakta oss så tar vi fram ett förslag till er verksamhet.

Intresseanmälan/Boka

Bemötande och självskydd för psykiatrin Hur bemöter vi hotfulla personer ? Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården
Handledarutbildning demensvård Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden Brukarperspektiv kring psykos – Anneli Jäderholm
Bemöta hot och våld i skolan Instruktörsutbildning Fortbildning