Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

För personliga assistenter

 

Förflyttningskunskap för personliga assistenter

Läs mer om kursinnehållet här

Kommentarer från kursdeltagare:

-Mycket bra! Utbildningen var formad utifrån våra behov, Joanna, SMIL

-Utbildningen är viktigt både för mig och brukaren. Anledningen till detta är att både jag och brukaren skall känna oss säkra och trygga tillsammans under arbetspassen.

Målgrupp:

Alla som arbetar inom området personlig assistans, särskola, korttidsboende. Även för anhöriga.

Syfte:

Utbildningen tillvaratar assistentens behov av en bra arbetsmiljö/arbetsteknik och kundens/brukarens möjligheter till att medverka och känna trygghet i förflyttningarna. Dvs skapa ett bra möte för båda parter.

Med Durewallmetodens principer som grund får du lära dig att arbeta med mindre ansträngning. Minskade muskelspänningar och belastande arbetsställningar gör att risken för onödig trötthet, belastningsbesvär och arbetsskador minskar.

Tillsammans med er bestämmer vi tid och plats för utbildningen. Vi genomför även utbildningar i hemmet.

Kommentarer från kursdeltagare;

- Mycket bra kurs. Den präglades av en helhetssyn på människa och samspel samt värnade om både brukare och assistentens välmående. Välgenomtänkt och proffsigt, Sofia Hallqvist MPA Assistans

- Först fick man se och sedan fick man göra själv. Är också väldigt nyttigt att själv få vara brukare. Alla borde gå den här, Angelica, HB Assistans

-Nu kommer jag att arbeta med hela kroppen och tänka på min arbetsställning. – Bra och engagerad lärare med egen erfarenhet av vårt yrke. Bra upplägg med material mm

Vi anpassar kurslängd och datum utifrån era önskemål.

Aktuella öppna kurser

Våren 2019 Stockholm:  
21 feb
9 maj

 

 


 

Intresseanmälan/Boka