Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden

 

Att förebygga och bemöta utagerande/hotfulla beteenden – med en medmänsklig och etisk inriktning

Läs här för att se hur en kursdag kan se ut

Målgrupp:

För dig som arbetatr inom psykiatri , gruppboende, särskolor, personlig assistans m fl och som i ditt arbete möter personer där
t ex ångest och frustration kan leda till ett utagerande/utmanande beteende. Även för anhöriga.

Syfte:

Syftet med denna utbildning är att du ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande situation, samt hur du med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden. Skulle det uppstå en fysisk situation får du även redskap för att hantera detta på ett mjukt och konfliktdämpande sätt. Metoden bygger på ett lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd.

Kommentarer från kursdeltagare

-Dagen har gett redskap för att på ett respektfullt sätt komma ur trängda situationer. Margareta Rang. Frösunda LSS Äventyrskolan

- Jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i mitt arbete – Varierande och bra med konkreta tips. Bra att man tog upp helheten av människan

- Härligt med en instruktör som bjuder på sig själv, är påläst i ämnet och ser vad gruppen behöver.Kul och bra !

- Det var så bra. En extra applåd !

Kurslängd: 1,2 eller 3 dagar.

Vi anpassar utbildningens längd och innehåll utifrån era behov.

Öppna kurser
våren 2018 ort Göteborg
7 maj

Våren 2018 Ort: Stockholm
24 maj 

Intresseanmälan/Boka