Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Instruktörsutbildning i bemötande och mjukt självskydd

 

Instruktörsutbildning inom lågaffektivt bemötande, mjukt självskydd & vårdande skyddstekniker

Läs mer in kursinnehållet här

Målgrupp:

För dig som vill utbilda dig till instruktör för att kunna utbilda dina kollegor i en konfliktdämpande och etisk metod. Du arbetar inom psykiatri, gruppboende, äldreomsorg, hemtjänst, företagshälsovård eller liknande verksamhet och riskerar att möta utagerande beteenden eller hot och våld på arbetsplatsen.

Syfte:

Målet med denna utbildning är att du ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och lågaffektivt bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Att du får kunskaper i pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och självskydd till dina arbetskamrater. Mjukt självskydd och ett lågaffektivt bemötande är grunden i vår utbildning.

Kommentarer från kursdeltagare;

- Väldigt kompetent ledare. Kunnig, trevlig och saklig. Bra lokaler och ett gediget kursmaterial.

- Jag är väldigt nöjd med kursen och ser fram emot att hålla mina egna kurser.

- Fantastisk ledare. Entusiastisk och kompetent. Bra lokaler

Kurslängd:

10 dagar fördelade på 3 tillfällen.

Hösten 2018 Ort:Göteborg

Del 1: 11-13 sept
Del 2: 16-19 okt
Del 3: 13-15 nov

Våren 2019 Ort:Göteborg

Del 1: 5-7 feb
Del 2: 5-8 mars
Del 3:9-11 april

Hösten 2018 Ort: Stockholm

Del 1:25-27 sept
Del 2: 23-26 okt
Del 3: 20-22 nov

Våren 2019 Ort: Stockholm

Del 1: 5-7 mars
Del 2: 9-12 april
Del 3: 7-9 maj

Intresseanmälan/Boka