Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Bemöta hot och våld i skolan

 

 

Att förebygga och bemöta utagerande beteenden i skolans värld.

Läs mer om kursinnehållet här                                  Genomförs även som videokonferens eller via webmöte

Målgrupp:

Lärare, fritidsledare, elevassistenter och annan pedagogisk personal inom skola, särskola och andra skolformer som i sitt arbete träffar elever med utmanande beteende

Syfte:

Syftet med kursen är att ge personal inom skolan kunskaper i hur man förebygger och  bemöter utmanande beteenden genom konfliktdämpande kommunikation. I kursen ingår också träning i hur man som personal kan skydda både sig själv, kollegor och andra elever i en fysiskt situation. Vi går också igenom  lagar och föreskrifter som styr när och hur vi kan agera.

Ur innehållet:

Orsaker till utmanande beteenden

Konfliktdämpande, lågaffektiv kommunikation 

Förhållningssätt och strategier för att undgå eskalering i konfliktsituationer 

Vad säger lagen? 

Mjukt självskydd 

Dra lärdom av incidenter, att arbeta med handlingsplaner, systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommentarer från några kursdeltagare:

-Toppenutbildning. Lugn, kunnig, rolig föreläsare som vävde in egna erfarenheter på situationer som man känner igen.Han höll en röd tråd genom hela dagen. Gerd Rehnberg, Katrineholms kommun

-Det är en metod som är begriplig och att handledaren  lagt upp det teoretiska och praktiska på ett bra sätt. Handledaren kunde svara på de frågor som kom upp och var lyhörd på vår situation på vår skola.Jag är glad att jag fick en insyn hur Durewalls fungerar och hur genomtänkt metoden verkar vara. Skulle gärna ha mer av den i framtiden och möjlighet att träna mer på tekniken på vår arbetsplats så det inte blir en utfyllnadskurs. Träning ger färdighet. Tack! Christina Pinggera, Kungälvs kommun

-Otroligt givande att diskutera och att även prova praktiskt på det vi diskuterade och lärde oss.Hela mitt förhållningssätt gentemot alla berörs av detta.Väl genomfört arbete av kursledaren. Ia Barkne, Katrineholms kommun

-Många utmärkta tips om tillvägagångsätt att förebygga och ta sig ur olika situationer. Maria Andersson, Kalmar Kommun

Jag kommer att ha nytta av utbildningen i mitt arbete eftersom jag kommer i kontakt med elever där jag har användning för denna kunskap. Jacob Enström. Äventyrskolan

-Jag blir mycket mer medveten om mitt kroppsspråk. Hur jag kan påverka för att lugna en ev. situation. Hur jag enkelt kan ta mig loss om jag skulle komma för nära. Simon Andersson, Katrineholms kommun

Som helhet tycker jag att utbildningen var mycket bra. Man fick ett enkelt grundtänk och redskap som gör mig tryggare. Riktigt bra ! Nichlas. Äventyrskolan Frösunda LSS

Intresseanmälan