Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Konfliktdämpande bemötande,mjukt självskydd, hot och våld

 Kundanpassade utbildningar med träning på praktiska scenarion.

Durewallmetoden är en konfliktdämpande, lågaffektiv, metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att både personalens och den utagerandes välbefinnande står i fokus. En person som är utagerande eller hotfull ska vi bemöta på ett sätt som minskar det utmanande beteendet samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt.

Den verbala konflikthantering bygger på en väletablerad metodik som kallas verbal judo. Denna har vi integrerat med våra grundläggande principer. Det är en effektiv metod för att ta kontroll över sig själv och en obehaglig situation med hjälp av en mjuk övertalningsteknik.

 Har du andra önskemål på utbildning än vad som presenteras här ? Kontakta oss så tar vi fram ett förslag till er verksamhet.

Intresseanmälan

 

Bemötande och självskydd för psykiatrin Hur bemöter vi hotfulla personer ? Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården
Handledarutbildning demensvård Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden Brukarperspektiv kring psykos – Anneli Jäderholm
Bemöta hot och våld i skolan Instruktörsutbildning Fortbildning