Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Brukarperspektiv kring psykos – Anneli

Brukarperspektiv kring psykos – Anneli Jäderholm

Hur upplever man som intagen personalens bemötande ? Att kanske bli bältad ?
Vad är ett gott och medmänskligt bemötande inom psykiatrin ?

Målgrupp

Föreläsningarna vänder sig till personal inom psykiatrin, psykologer, studenter m fl.

Syfte

Anneli Jäderholms föreläsningar är unika då hon själv varit psykostisk, intagen, nu frisk. Hon föreläser om bemötande utifrån ett brukarperspektiv på ett gripande, men samtidigt lättsamt sätt. Föreläsningarna varvas med gruppdiskussioner. Syftet är att öka förståelsen för hur man som patient upplever vården och hur vi kan förändra bemötandet av de intagna. Annelis grundinställning är att hon är en samarbetspartner för vården.

Anneli är, förutom erfaren föreläsare, ambassadör för Hjärnkoll, styrgruppsrepresentant i SKL:s, Sveriges kommuners och landstings, Genombrottsprojekt. Ett projekt för att förbättra Sveriges psykiatriska heldygnsvård. Samt delaktig i en rad projekt kring psykisk ohälsa.
Anneli anlitas ofta av media som brukarproffessionell inom området psykoser och bemötande inom psykiatrin. Nu senast i Aktuellt.

Kommentarer från några kursdeltagare

”Fantastiskt att höra dig, du var mycket proffsig!” Personal psykiatri Göteborg

”Jag älskar när Anneli berättar om sin psykos utan att förställa sig med ord och jobbiga termer.”

” Man kan läsa socialstyrelsens riktlinjer men det är först när man får uppleva Annelis föreläsning som man kan ta det till sig.” Medicinskt ansvarig sjuksköterska

”Du gör oss så glada, man blir så glad av dig!” IFS- GBG 2010

”Jag tänkte aldrig på att det var en människa jag bältade under alla mina år inom psykiatrin. Man ville ju bara stoppa bråket. Nu förstår jag, efter mötet med dig!” Personal- Uddevalla

”Du är en otroligt bra föreläsare! Så lätt att lyssna på och ta till sig av!”deltagare från RSMH- Gnistorna Östersund

”Vill bara skriva några korta rader till dig och tacka för att du lät mig och övriga i GR:s chefsgrupp få ta del av din (inre) resa de senaste tio åren. För egen del upplevde jag det som oerhört starkt av dig att på ett så målande, inlevelsefullt och inte minst personligt utlämnande berätta om dina upplevelser och erfarenheter från psykiatrin.” Avdelningschef socialförvaltningen i Alingsås

”Bra uppträdande, trollbunden hela föreläsningen, bjuder på sig själv och sina erfarenheter på ett bra sätt, känslosamt men ej klibbigt, fantastisk eftermiddag …” Gbg universitet- Sahlgrenskas specialistsjuksköterskor, 2009.

Kontakta oss för att veta mer om Annelis föreläsningar. Hon har ett mycket brett spektrum av ämnen som hon föreläser om och kan skräddarsy just för er verksamhet.

Intresseanmälan