Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Ergonomi och föremålshantering

 

Målgrupp:

Alla som har ett fysiskt arbete med belastande moment.
Tex städpersonal, flyttfirmor, industriarbete

Syfte:

Att ge deltagaren kunskaper i hur kroppen påverkas av belastningar och risker med olika arbetsmoment.

Vidare ger utbildningen deltagaren kunskaper i hur olika arbetsmoment bör utföras för att belastningarna på den egna kroppen minimeras, alltså utföra arbetet med nyttjande av ”minsta möjliga kraft”.

Utbildningen ger färdigheter i problemlösning, d v s deltagaren ska efter genomförd utbildning själv kunna hitta  lösningar för olika arbetsmoment, för att undvika onödiga belastningar.  Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål och genomförs på er arbetsplats

 

Ur innehållet:

Basövningar som syftar till kroppskännedom och förståelse för olika typer av  belastningars påverkan på kroppen

Hur belastningsbesvär uppstår

Grundläggande anatomi, kopplat till arbetsrelaterade belastningsbesvär

Stresshantering och avspånning

Pausteknik

Ergonomi i arbetet: Praktiska övningar i att arbeta kraftbesparande och i för kroppen gynnsamma arbetsställningar

Lagar och föreskrifter gällande belastningsergonomi och arbetsmiljö

 

Instruktörsutbildning i ergonomi och föremålshantering
 

Utbildningen ger dig kunskaper så att du kan utbilda dina kollegor i grundläggande ergonomi.
Kurslängd: 5 dgr fördelade på två moduler.

Genomförs som skräddarsydd utbildning på er arbetsplats

 

Intresseanmälan