Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Ergonomi och föremålshantering

 

Målgrupp:

Alla som har ett fysiskt arbete med belastande moment.
Tex städpersonal, flyttfirmor, industriarbete

Syfte:

Att ge deltagaren kunskaper i hur kroppen påverkas av belastningar och risker med olika arbetsmoment.

Vidare ger utbildningen deltagaren kunskaper i hur olika arbetsmoment bör utföras för att belastningarna på den egna kroppen minimeras, alltså utföra arbetet med nyttjande av ”minsta möjliga kraft”.

Utbildningen ska också ge färdigheter i problemlösning, d v s deltagaren ska efter genomförd utbildning själv kunna hitta  lösningar för olika arbetsmoment, för att undvika onödiga belastningar.

Kurslängd:

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål.

Intresseanmälan/Boka