Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

För personliga assistenter

Läs mer om kursinnehållet här

Kommentarer från kursdeltagare:

-Mycket bra! Utbildningen var formad utifrån våra behov, Joanna, SMIL

-Utbildningen är viktigt både för mig och brukaren. Anledningen till detta är att både jag och brukaren skall känna oss säkra och trygga tillsammans under arbetspassen.

Målgrupp:

Alla som arbetar inom området personlig assistans, särskola, korttidsboende. Även för anhöriga.

Mål med utbildningen

Utbildningen ger dig ökad säkerhet och självförtroende i arbetet med förflyttningar. Grundläggande kunskaper i anatomi och ergonomi, hur man arbetar med minsta möjliga belastning. Bemötande och kommunikation för att skapa ett gott möte. Den gör dig mer säkerhetstänkande, flexibel och handlingskraftig för att möta arbetsdagens olika förutsättningar. Optimal användning av kroppen, utbildning i enkla lättillgängliga hjälpmedel, ett säkerhetstänkande i kombination med delaktighet och integritet för brukaren ger trygghet och förutsägbarhet vid förflyttningarna.

I våra utbildningar arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv. Det betyder att en förflyttning skall vara bra för mig som personal med så liten belastning på min kropp som möjligt, men den skall också vara trygg och värdig för den person som behöver mitt/vårt stöd. I en förflyttningssituation lägger vi även vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för båda parter. Det ger en känsla av framgång vilket i sin tur leder till trygghet och förtroende som underlättar förflyttningen för personalen. Brukaren upplever en trygg, säker och skonsam förflyttning. Att arbeta enligt Durewallmetoden innebär ett arbetssätt där individens egna resurser och initiativ tas tillvara i de dagliga förflyttningarna. Om kundens/brukarens egen förmåga är utgångspunkt i val av förflyttning eller ”hjälpande hand” så kommer assistenterna att använda minsta möjliga kraft och följa personens invanda och naturliga rörelsemönster.

Med Durewallmetodens principer som grund får du lära dig att arbeta med mindre ansträngning. Minskade muskelspänningar och belastande arbetsställningar gör att risken för onödig trötthet, belastningsbesvär och arbetsskador minskar.

Utbildningen är praktiskt inriktad med scenariobaserad träning på en rad olika förflyttningsmoment.  Under dagen går vi igenom  lättillgängliga och lättanvända hjälpmedel som t ex  glidtyg, glidlakan, vårdbälte mm. De praktiska momenten anpassas utifrån gruppens behov och arbetssituation.  Utbildningen kan med fördel genomföras i kundens hem.

Kommentarer från kursdeltagare;

- Mycket bra kurs. Den präglades av en helhetssyn på människa och samspel samt värnade om både brukare och assistentens välmående. Välgenomtänkt och proffsigt, Sofia Hallqvist MPA Assistans

- Först fick man se och sedan fick man göra själv. Är också väldigt nyttigt att själv få prova på att vara brukare. Alla borde gå den här,
Angelica, HB Assistans

-Nu kommer jag att arbeta med hela kroppen och tänka på min arbetsställning. – Bra och engagerad lärare med egen erfarenhet av vårt yrke. Bra upplägg med material mm

Aktuella öppna kurser

Våren 2020 Stockholm:  
18 mars

22 april

Intresseanmälan