Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

För sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Förflyttningsutbildning för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Läs mer om kursinnehållet här

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut och som vill utöka eller fördjupa dina kunskaper inom förflyttningskunskap.Utbildningen omfattar 3 dgr

Målet är att du skall få fördjupade kunskaper om förflyttningskunskap och stärka dig i din roll som handledare. Att du skall få ökad kunskap kring vilka faktorer som påverkar en förflyttning och därmed få en ökad säkerhet i arbetet kring förflyttningar.Utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och uppfyller lagens krav kring förflyttningsutbildningar.

Arbetsmiljöverket har kommit med en sammanställning av ca 20 års samlad forskning kring  åtgärder, från arbetsgivarhåll, som kan påverka och öka säkerheten och minska skador vid personförflyttningar inom vård och omsorg (Kunskapssammanställning 2019:6).Sammanställningens resultat bekräftar Durewallmetoden med sitt mångdimensionella och flexibla synsätt på säkra förflyttningar. Vi på Durewall institutet har arbetat och utvecklat vår förflyttningskunskap, grundad på fysiska och biomekaniska principer, under 50 års tid. En väl beprövad metod med lång erfarenhet inom olika yrkesområden.

Hösten 2019
Ort: Stockholm

27-29 nov

Kommentarer från deltagare;

-Mycket skicklig, pedagogisk och uppmärksam utbildare. En heltäckande utbildning med en bra utgångspunkt i ett värdigt bemötande. Gav verktyg som kan användas i många situationer.  Therese Lundgren, Leg arbetsterapeut, Lidingö

-Jag håller i utbildningar och handleder dagligen. Till nytta för mig även personligen i min patientkontakt. Bra balans mellan att förflytta, bli förflyttad och observera och bedöma varandra. Kunnig instruktör med humor som ger bra feedback. Jag har lärt mig massor !  Annika Wallinder leg.sjukgymnast, Attendo, Kista V&O Boende

-Mycket bra utbildning. Ges flera alternativ att tänka på/göra på så att man kan utöva kunskapen utifrån olika förutsättningar man möter i verkligheten. Mycket ambitiöst och pedagogiskt.
Ayad Mousvi-Shalhe. leg arbterapeut,  Attendo, Kista

-Fantastiskt nöjd ! Kommer att ha glädje av utbildningen i direkt pat.arbete, handledning och kommande utbildningar för vårdpersonal. Mycket kunnig instruktör som instruerade tydligt. Inspirerande.
Malin Eriksson, Valdemarsviks kommun

Intresseanmälan/Boka