Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden

 

Att förebygga och bemöta utagerande/hotfulla beteenden – med en medmänsklig och etisk inriktning

Läs här för att se hur en kursdag kan se ut

Målgrupp:

För dig som arbetar inom psykiatri , gruppboende, särskolor, personlig assistans m fl och som i ditt arbete möter personer där
t ex ångest och frustration kan leda till ett utagerande/utmanande beteende. Även för anhöriga.

Syfte:

Som personal kan man ibland bli utsatt för situationer som upplevs som obehagliga, kanske t o m hotfulla. Det är då viktigt att, dels ha en förståelse för vad som utlöser ett våldsamt beteende för att kunna undvika dessa situationer, dels känna trygghet i att veta att om jag hamnar i en fysisk situation så kan jag skydda både mig själv och personen i affekt.

Målet med denna utbildning är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan förebygga och bemöta dessa beteenden. Om en fysisk situation ändå uppstår så ska kursdeltagaren ha fått en inblick i hur man kan skydda sig själv utan att kränka eller skada personen i affekt. I utbildningen varvar vi teori och praktiska övningar både kring bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen ger verktyg som är direkt användbara i arbetet. 
Vi anpassar innehåll och praktiska moment till gruppens behov och arbetssituation.

Kommentarer från kursdeltagare

-Dagen har gett redskap för att på ett respektfullt sätt komma ur trängda situationer. Margareta Rang. Frösunda LSS Äventyrskolan

- Jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i mitt arbete – Varierande och bra med konkreta tips. Bra att man tog upp helheten av människan

- Härligt med en instruktör som bjuder på sig själv, är påläst i ämnet och ser vad gruppen behöver.Kul och bra !

- Det var så bra. En extra applåd !

Kurslängd: 1,2 eller 3 dagar.

Vi anpassar utbildningens längd och innehåll utifrån era behov.

Intresseanmälan/Boka