Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

 

Fokus ligger på att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppspråk.

» Läs här för att ta del av kursinnehållet

Kommentarer från kursdeltagare;

- Man lär sig verkligen att med minsta möjliga kraft skydda sig från ev farliga situationer, men också bibehålla trygghet och lugn för den demenssjuke. Andrea Baltag, Charlottesborgs Demenscentrum, Kristianstad

- Mycket bra utbildningsdag. Väcker tankar och stimulans till förändring!
Karin Andersson, Hemsjögården Alingsås

Mycket bra utbildning. Det är något man verkligen har nytta av. Inte bara i vården. Helt fantastiskt,
Simone Hagadahl, Västra Ekgården- Tallåsen

Alla borde gå en sån här utbildning när man börjar jobba inom äldrevård eller annan sjukhusvård.
Johanna, Stenungsunds kommun

-Mycket bra utbildning. Det uppstår dagligen situationer som jag då kan förebygga nu med en helt annan kunskap.
Alla borde gå denna kurs
.
Lisa Falbe Persson, Bergsliden Falköping

-Många tips och ideér som i sin enkelhet är geniala! Mycket bra utbildning.
Birgitta Andersson, Heby kommun

Syfte:

Inom demensvården kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller
t o m hotfulla.Personer med demenssjukdom kan i takt med att sjukdomen utvecklas börja bete sig annorlunda än tidigare. Beteenden som kan vara utmanande och stressande för personen själv och andra omkring dem.  Utbildningsdagen ger dig en ökad förståelse för vad som kan utlösa beteendet och i vilka situationer det kan uppstå.

För att skapa en lugn och trygg miljö så behöver vi bättre förstå vilka underliggande behov ett beteende kan vara uttryck för, och hur vi med ett lågaffektivt bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer.

Under utbildningen går vi igenom teori om bakomliggande orsaker, praktiska metoder och övningar som kan underlätta vardagen. Vi lägger även tid för diskussion och lärande mellan deltagarna.Utbildningens fokus är att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en handgriplig situation uppstå får du kunskap i att skydda dig, vid t ex hår-eller klädtag, slag eller knuffar. Utan att på något sätt kränka eller skada den boende/vårdtagaren.

Efter utbildningen kommer du ha förutsättningar för att kunna agera lugnt och tryggt i en utmanande situation, genom att ha fått större förståelse för underliggande orsaker och verktyg för att hantera olika situationer. De nya kunskaperna och färdigheterna är direkt omsättningsbara i det dagliga arbetet.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att du skall få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande/hotfull situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden.

Att ge övning i att hitta strategier för att undvika utagerande/våldsamma situationer genom att skapa trygghet för och visa hänsyn till vårdtagare eller andra berörda.

Om en fysiskt hotfull situation ändå uppstår har du ha fått kunskaper för att kunna skydda dig själv, din kollega eller andra personer utan att orsaka smärta eller kränka personen i affekt. Empati, etik, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom dagen. Utbildningen bygger på ett lågaffektivt bemötande och ett mjukt självskydd.

I våra utbildningar varvar vi teori och praktik. Det finns givetvis också utrymme att anpassa innehållet efter era specifika behov och önskemål. 

Grundutbildningen omfattar en dag. Lämpligt med uppföljning och repetition med en halv dag varje år.

Fler kommentarer från kursdeltagare

-Det var en mycket bra utbildning, konstruktiv och väckte många tankar. Belyste mycket om bemötande.
May Wrangel, Vårdbo Norrtälje

- Jag har fått redskap i bemötande och tankeställare om hur jag själv är. Mjuka händer ! Åsa Gross, Rosett Norra

- Det jag lärde mig idag är nödvändigt för mig, för de boende och för att skapa en bra arbetsmiljö. Habiba Sharipova, Rosenlundsgården

- Karismatisk och pedagogisk föreläsare. En utbildning över förväntan. Väldigt roligt! Kommer att ha nytta av detta i arbetet då vi har många liknande scenarier som vi tagit upp idag. Freddie Martinsson, Granparkens ÄB

Intresseanmälan/Boka