Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Förflyttningskunskap

Durewallmetoden –  aktuell och trygg förflyttningskunskap med empati, omtanke och ett etiskt tänkande.

Nyhet!
Snart kommer vår webbaserade förflyttningsutbildning. 
Tills vi kan ses igen finns inom kort vår omtyckta förflyttningskurs att tillgå via webben. Både att köpa som enstaka licenser men även att lägga på eget intranät eller liknande. Hör av dig så berättar vi mer
  Kontakta oss här

Vår förflyttningsutbildning är så mycket mer än bara ergonomi. För att lyckas med konsten att stödja och hjälpa en person krävs det omtanke, empati och ett etiskt tänkande. I våra utbildningar är kommunikation och bemötande invävt i förflyttningssituationerna.Vi använder också ett mjukt och skonsamt sätt att beröra och ta i människor. Med minsta möjliga kraft som grundprincip blir det naturligt att inte ” ta över” utan istället låta vårdtagaren ha initiativet att styra och göra så mycket som möjligt i varje moment. Det ger en skonsam vård som också är funktionsbevarande och aktiverande.Det är en mycket viktig del för att uppnå en bra situation för både boende och personal. Metoden främjar trygga och säkra förflyttningar i vård och omsorg.

Sammanställning från Arbetsmiljöverket

Nyligen kom Arbetsmiljöverket med en sammanställning av ca 20 års samlad forskning kring  åtgärder, från arbetsgivarhåll, som kan påverka och öka säkerheten och minska skador vid personförflyttningar inom vård och omsorg (Kunskapssammanställning 2019:6).Sammanställningens resultat bekräftar Durewallmetoden med sitt mångdimensionella och flexibla synsätt på säkra förflyttningar. 

Durewallmetoden bygger på att personalen får kännedom om sin egen kroppsmedvetenhet, koordination och att iaktta tidiga tecken på överbelastning. Optimal användning av kroppen, utbildning i enkla lättillgängliga hjälpmedel, ett säkerhetstänkande i kombination med delaktighet och integritet för vårdtagaren ger trygghet och förutsägbarhet vid personförflyttningar.
Metoden gör personalen säkerhetstänkande, flexibla och handlingskraftiga att möta arbetsdagens olika förutsättningar.

Durewallmetoden,  grundad på fysiska och biomekaniska principer, och under ständig utveckling i 50 års tid. Sveriges mest beprövade metod som passar för alla vårdande yrken

Intresseanmälan

 

För sjukgymnaster och arbetsterapeuter

För personliga assistenter

Personalkurs

Instruktörsutbildning

Fortbildning för instruktörer

 

 

Videoklipp från en fortbildning för instruktörer: