Grundläggande förflyttningskunskap - webkurs online

Grundläggande förflyttningskunskap - webkurs online

Utbildningen tar ca 1,5 tim att arbeta igenom och motsvarar ca 5 timmars lärarledd utbildning.

Utbildningen är matchad mot Arbetsmiljöverkets krav på säkra personförflyttningar och bygger på våra omtyckta utbildningar. Den ger grundläggande kunskaper i ergonomi , kroppskännedom och arbetsställningar. Bemötande och medveten beröring, dvs hur man på ett mjukt och värdigt sätt genomför förflyttningar och olika omvårdnadssituationer är också en viktig del av kursen. Utbildningen passar för personal inom äldreomsorgen, vård, personlig assistans men även för anhöriga.

Kursen varvar olika pedagogiska verktyg som te x föreläsningar, förklarande filmer med förflyttningar, frågor att besvara och kortare texter. Allt för att skapa en god inlärningsmiljö och interaktivitet.

Deltagaren läser utbildningen individuellt när det passar. Den genomförs oberoende av tid och rum, från exempelvis hemmet innan man börjar sitt arbete eller via en dator på arbetsplatsen. För att delta behöver kursdeltagaren en mobil, surfplatta eller dator med internetuppkoppling.

Efter att du arbetat igenom hela utbildningen får du ett kursintyg.

Utbildningen finns att tillgå som enstaka licenser men även att köpa in för placering på eget intranät. Maila oss på utbildning@durewall.se eller ring 0771-220700  så berättar vi mer.

Intresseanmälan / Boka