Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Hur bemöter vi hotfulla personer ?

 

 

Hur bemöter vi hotfulla personer ?

Konflikthantering för handläggare, socialsekreterare, service och handel m fl

Läs här för att få mer info om kursinnehåll                                   Genomförs även som videokonferens eller via webmöte

Målgrupp:

Handläggare, socialsekreterare, socionomer inom socialtjänsten, arbetsförmedling, försäkringskassa samt andra arbetsplatser där personalen riskerar att utsättas för hot och våld. Ca 3800 handläggare hos Försäkringskassan/skatteverket  har genomgått denna utbildning under senare år.

Syfte:

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Fokus ligger på att förebygga att situationen uppstår.

Verbal konflikthantering för att trappa ned en obehaglig situation är ett av många verktyg som kursdeltagarna får med sig. Deltagaren ska också genom medvetenhet om hur man kan arrangera sin arbetsplats när det gäller möblering, flyktvägar mm. kunna minska riskerna för att hamna i en trängd situation.

Vi anpassar utbildning samt exempel utifrån er verksamhet. Det finns även möjlighet att bygga på utbildningen med fysiskt självskydd om man önskar.

Kurslängd: En dag                           

Intresseanmälan

Kommentarer från kursdeltagare;

-Många av mina kunder är trängda och det är viktigt att bli bättre på att bemöta och förstå signalerna. Är imponerad över hur väl pålästa ni var kring vår organisation och problematik. Bravo ! Handläggare CSN

-Mycket bra utbildning. 5 av 5 möjliga. Intressant och tänkvärt, lärorikt med en engagerad kunnig och rolig föreläsare. Anna, handläggare CSN