Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Förflyttningskunskap inom vården

 

Aktuell förflyttningskunskap

Läs här för kursinnehåll

Målgrupp:

All personal som i sitt arbete eller privat kommer i kontakt med människor med behov av hjälp. T.ex. inom sjukvården, äldreomsorgen, hemsjukvården eller handikappomsorgen.

Durewallmetodens aktiverande förhållningssätt

Att arbeta enligt Durewallmetoden innebär en förflyttningssituation där vårdtagarens eget rörelsemönstret stimuleras och att personen blir mer aktiv och mer delaktig.Om vårdtagarens egen förmåga är utgångspunkten för val av förflyttning eller ”hjälpande hand”, så kommer personalen att använda minsta möjliga kraft och följa patientens invanda och naturliga rörelsemönster. Detta leder även till att personalen arbetar energisnålt och med minsta möjliga fysiska belastning. För vårdtagarens del innebär det en positivare upplevelse där säkerheten och tryggheten ökar.

Mål med utbildningen:

Du lär dig att arbeta med minsta möjliga kraftinsats vilket minskar risken för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Att vårdtagarens egen förmåga skall tillvaratas vid varje förflyttning. Ett riktigt arbetssätt minskar belastningen på kroppen vilket leder till minskad risk för arbets- och belastningsskador och minskad sjukfrånvaro.Under dagen går vi igenom  lättillgängliga och lättanvända hjälpmedel som t ex  glidtyg, glidlakan, vårdbälte mm.

Vi lägger också stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för alla parter.

Kurslängd:
Era önskemål styr utbildningens omfattning, nivå och innehåll.
Genomförs som 1,2 eller 3 dgrs kurs.. Vi bestämmer tillsammans med datum för er nästa utbildning,.

Aktuella öppna kurser

Stockholm: 30 september och 5 november

Intresseanmälan