Information om Covid-19

För sjukgymnaster / fysioterapeuter och arbetsterapeuter

För sjukgymnaster / fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Om kursen

En praktiskt inriktad utbildning som ger dig fördjupad och aktuell kunskap kring förflyttningskunskap.

Utbildningen vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut och som vill utöka eller fördjupa dina kunskaper inom förflyttningskunskap.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om förflyttningskunskap och stärker dig i din roll som handledare. Du får ökad kunskap kring vilka faktorer som påverkar en förflyttning och därmed en ökad säkerhet i arbetet kring manuella förflyttningar.Utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Med Durewallmetoden som stöd får du verktyg som du direkt kan använda i ditt kliniska arbete och vid handledning av personal. Med  brukarens delaktighet i fokus skapas ett personcentrerat och aktiverande förhållningssätt vid förflyttningarna. Målet är att stärka brukarens egna förmågor och minska belastningen på personalen vid förflyttningar.

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2019:6.bekräftar Durewallmetoden med sitt mångdimensionella och flexibla synsätt på säkra förflyttningar. Durewall institutet har arbetat och utvecklat förflyttningskunskap, grundad på fysiska och biomekaniska principer, under 50 års tid. En väl beprövad metod i ständig utveckling.

Utbildningen omfattar 3 dgr

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfälle
Stockholm
  • 30 nov- 2 dec 2021