Information om Covid-19

För vård- och omsorgspersonal

För vård- och omsorgspersonal

Om kursen

Du lär dig att arbeta med minsta möjliga kraftinsats vilket minskar risken för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Att vårdtagarens egen förmåga skall tillvaratas vid varje förflyttning. Ett riktigt arbetssätt minskar belastningen på kroppen vilket leder till minskad risk för arbets- och belastningsskador och minskad sjukfrånvaro.Under dagen går vi igenom  lättillgängliga och lättanvända hjälpmedel som t ex  glidtyg, glidlakan, vårdbälte mm.

Vi lägger också stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för alla parter.

Utbildningen genomförs på er arbetsplats eller i extern lokal på orten.

Intresseanmälan / Boka