Information om Covid-19

Instruktörsutbildning i Förflyttningskunskap

Instruktörsutbildning i Förflyttningskunskap

Om kursen

En praktisk och givande utbildning som ger dig kompetens att utbilda dina kollegor i trygga och skonsamma förflyttningar. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom sjukvård, äldreomsorg, hemsjukvård, assistans, handikappomsorg, som vårdlärare och vill utbilda dina kollegor eller elever.

Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor på hemmaplan. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och givetvis en mycket gedigen kunskap i förflyttningskunskap.

Utbildningen ger dig kunskap som gör dig flexibel och lösningsfokuserad vid förflyttningssituationer. Kan göra riskbedömningar, vilket ger en minskad risk för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett tryggt, säkert och behagligt sätt. Arbetssättet tillvaratar både dina behov av en skonsam arbetsteknik och vårdtagarens möjligheter att vara delaktig.

Kunskapssammanställningen som Arbetsmiljöverket utgivit 2019 gällande förflyttningsteknik visar att utbildningsinsatser där medarbetare utbildas till tränare (så kallad peer coaching) kan minska antalet rapporterade arbetsskador.

Utbildningen omfattar totalt 7 dgr praktisk träning fördelade på två tillfällen samt en introducerande webutbildning på 1,5 tim.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfällen

      Våren 2022 Stockholm
       
Del 1: 18-20 jan
        Del 2: 15-18 feb

       Våren 2022 Göteborg
        Del 1: 18-20 jan
        Del 2: 22-25 feb

        Del 1: 5-8 april
        Del 2: 2-4 maj