Information om Covid-19

OSA ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING
Lärarledd onlineutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö (1 dag)Kursbeskrivning:

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

Definiera vad är arbetsmiljö
Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Lagar och föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet
Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen
Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Målgrupp
Främst Arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare. Men även arbetstagare som behöver bättre insikt i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet.


Förkunskaper
Vi rekommenderar en BAM eller SAM - Utbildning som förkunskap men det är inget krav.


Ort
Videolänk

Utrustning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa.
Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

I priset ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning

Utbildningens längd
1 dag