OSA
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

OSA ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Lärarledd onlineutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö (1 dag)

Kursbeskrivning:
Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Definiera vad är arbetsmiljö
 • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
 • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Lagar och föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet
 • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
 • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
 • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen
 • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  Målgrupp
 • Främst Arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare. Men även arbetstagare som behöver bättre insikt i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

Förkunskaper
Vi rekommenderar en BAM eller SAM - Utbildning som förkunskap men det är inget krav.

Ort
Videolänk

Utrustning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa.
Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

I priset ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning

Utbildningens längd
1 dag 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan