Information om Covid-19

Om SAM
Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och skapa en förståelse för vad som krävs för att bedriva ett fungerande SAM. eSAM - webbutbildning ges som en videokurs och under utbildningen så går vi igenom föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi kommer under utbildningen också att presentera en hel del material som ni kan ha nytta av i ert arbetsmiljöarbete. Detta material finns att ladda ner på vår hemsida sedan efter utbildningen.

Syftet med utbildningen SAM webbutbildning är att:
Deltagaren skall få grundläggande kunskaper i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
• De krav som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete
• Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur föreskriften SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete skall tolkas och hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras i organisationen.

Utbildningens längd
3- 8 timmar.

Övrigt
Kursintyg efter genomförd utbildning.

Du har 60 dagar på dig att slutföra eSAM webbutbildning från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifterna. Under de 60 dagarna kan du logga in och göra om webbutbildningen så många gånger du vill. eSAM webbutbildning tar ca 3-6 timmar att genomföra beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet. Efter godkänt test kan du direkt skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.