Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Vi stödjer...

 

Vårt mål är att bidra till en bättre arbetssituation för människor inom både arbetslivet och privat. Vår metod kan till viss del jämföras med hjälp till självhjälp.

Det känns därför naturligt för oss att försöka bidra till en bättre livssituation för människor som inte har det så bra som vi. De projekt vi stödjer ger själv till självhjälp vilket leder till ett självständigare liv.

Erikshjälpen

Vi stödjer Erikshjälpen i deras arbete med att hjälpa familjer i Afrika till sin egen försörjning. Bl a genom Ko-projektet. En ko för en familj bidrar både till mjölk för barnen och möjligheten att sälja mjölk och ost. Det leder i förlängningen till ökad trygghet för familjen. De har också ett spännande solfångarprojekt som lyser upp tillvaron för många unga.

Vårt fadderbarn, Mildred, som vi med glädje hjälper för att hon skall få ett så bra liv som möjligt. Hon är döv samt gravt synskadad, men kan tack vare hjälp delta i skolundervisning på Dövskolan i Colombia.

Stadsmissionen

Stadsmission är en annan verksamhet som vi stödjer i deras arbete med att hjälpa hemlösa.

Vi stödjer även

Grunden Bois

Riksförbundet hem och skola

Nolltolerans mot mobbning

ROFUB, Riksförbundet för utsatta barn

BRIS, Barnens rätt i samhället

Vår miljö

När vi planerar våra resor inom företaget försöker vi i mesta möjliga mån att tänka miljömässigt, men det är inte alltid det fungerar praktiskt. För att klimatkompensera för de utsläpp vi genererar planterar vi varje månad 10 träd på Mukuya Farm i Kibwezi, Kenya. Arbetet med trädplanteringen ger bla arbetstillfällen för lokalbefolkningen, minskar öknens utbredning och minskar den globala uppvärmingen.