Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Web- och onlineutbildningar
  Grundläggande förflyttningskunskap - webkurs
Utbildningen tar ca 1,5 tim att arbeta igenom och motsvarar ca 5 timmars lärarledd utbildning.

Utbildningen är matchad mot Arbetsmiljöverkets krav på säkra personförflyttningar och bygger på våra omtyckta utbildningar
Den ger grundläggande kunskaper i ergonomi , kroppskännedom och arbetsställningar. Bemötande och medveten beröring,
dvs hur man på ett mjukt och värdigt sätt genomför förflyttningar och olika omvårdnadssituationer är också en viktig del av kursen.
Utbildningen passar för personal inom äldreomsorgen, vård, personlig assistans men även för anhöriga.

Kursen varvar olika pedagogiska verktyg som te x föreläsningar, förklarande filmer med förflyttningar, frågor att besvara och kortare texter.
Allt för att skapa en god inlärningsmiljö och interaktivitet.

Deltagaren läser utbildningen individuellt när det passar. Den genomförs oberoende av tid och rum, från exempelvis hemmet
innan man börjar sitt arbete eller via en dator på arbetsplatsen. För att delta behöver kursdeltagaren en mobil, surfplatta eller dator med internetuppkoppling.

Utbildningen finns att tillgå som enstaka licenser men även att köpa in för placering på eget intranät. 
Maila oss på utbildning@durewall.se eller ring 0771-220700  så berättar vi mer.

Bemöta hotfulla personer

Föreläsningstid - 3 tim.

Utbildningen genomförs som en direktsänd föreläsning via dator.
Det är en interaktiv föreläsning där kursdeltagarna har kontakt med föreläsaren via chat och mikrofon
Tillsammans med er bestämmer vi datum och tid för genomförande.

Läs mer om utbildningen här. 

Maila oss på utbildning@durewall.se eller ring 0771-220700  så berättar vi mer

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Föreläsningstid - 3 tim.

Utbildningen genomförs som en direktsänd föreläsning via dator.
Det är en interaktiv föreläsning där kursdeltagarna har kontakt med föreläsaren via chat och mikrofon
Tillsammans med er bestämmer vi datum och tid för genomförande. 
Utbildningen kan med fördel kompletteras med en praktisk utbildning vid senare tillfälle.

Läs mer om utbildningen här

Maila oss på utbildning@durewall.se eller ring 0771-220700  så berättar vi mer