Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Våra utbildningar gör skillnad.

Nyhet!
Nu lanserar vi webutbildningar samt onlineföreläsningar. För mer information klicka här.

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.
Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi ubildningar och kompetenshöjande insatser.
Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även skräddarsydda utbildningar som utformas efter er verksamhets specifika behov och önskemål. Tillsammans bokar vi tid och plats. Välkommen med din förfrågan!


 

 Läs mer

Konfliktdämpande bemötande

lågaffektivt bemötande, mjukt självskydd och konflikthantering – med en etisk och medmänsklig inriktning.

Durewallmetoden är en konfliktdämpande, lågaffektiv, metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att både personalens och den utagerandes välbefinnande står i fokus. En person som är utagerande eller hotfull ska vi bemöta på ett sätt som minskar det utmanande beteendet samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt.

Läs mer

Förflyttningskunskap

Vår förflyttningskunskap är så mycket mer än bara ergonomi. För att lyckas med konsten att stödja och hjälpa en person krävs det omtanke, empati och ett etiskt tänkande. I våra utbildningar är kommunikation och bemötande invävt i förflyttningssituationerna. Vi använder också ett mjukt och skonsamt sätt att beröra och ta i människor. Med minsta möjliga kraft som grundprincip blir det naturligt att inte ” ta över” utan istället låta personen ha initiativet att styra och göra så mycket som möjligt i varje moment. Det ger en skonsam vård som också är funktionsbevarande och aktiverande.

Läs mer

Ergonomi och föremålshantering

Använd dina krafter optimalt inte maximalt. Med bra arbetsteknik, principtänkande och ergonomi blir ditt arbete lättare.

Det är ledorden i våra utbildningar kring ergonomi och arbetsmetodik. Med principerna som grund skapar vi en arbetsteknik som fungerar i alla lägen och som ger en god kroppskännedom. Vi har ett mångårigt samarbete med bl a Arla, Spendrups och Carlsberg kring utbildningar för deras personal som hanterar tungt gods. Utbildningarna passar även för personal inom städ, kök, lagerhantering mm

Alla utbildningar skräddarsys efter er arbetssituation. Kontakta oss så sätter vi gärna ihop ett förslag på en utbildning just för er verksamhet. 

Läs mer

Kvalitetssäkrad kompetensutveckling

Durewall verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner för att minska arbetsskador, belastningsbesvär och skapa trygga arbetsplatser. Utbildningar inom konfliktdämpande bemötande, ergonomi, förflyttningskunskap och HLR.
Våra utbildningar finns även på studier.se och utbildning.se

Telefon: 0771 - 220 700 | Öppettider: 09:00 - 16:00