Gör en intresseförfrågan

Du är några steg närmare att vara en del av en fantastisk gemenskap samtidigt som tar del av din utbildning. Vi har ett stort utbud av kurser som vi är säkra på kommer ge dig massor av ny kunskap. Anmäl dig nu genom att fylla i formuläret.

Våra utbildningar gör skillnad

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.
Som Sveriges äldsta utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi ubildningar, workshops, handledning och kompetenshöjande insatser.
Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Hos oss kan du även skräddarsy utbildningar som utformas efter er verksamhets specifika behov och önskemål. Tillsammans utarbetar vi innehåll och upplägg. Alla våra utbildningar går nu att få som onlineundervisning eller som en kombination av onlineföreläsningar och praktisk utbildning. Välkommen med din förfrågan!

Mest sedda kurser

Utbildningen som ger dig verktyg att använda direkt i arbetet. Du lär dig vad ett lågaffektivt förhållningssätt innebär i praktiken. Både vid förebyggande bemötande och vid en fysisk situation. Fokus ligger på att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk.

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Här är utbildningen som ger dig praktisk kunskap om ett konfliktdämpande/lågaffektivt bemötande och mjukt och värdigt självskydd. Scenariobaserade övningar. Utbildningen varvar onlineföreläsningar, praktisk utbildning samt reflektionsuppgifter.

Instruktörsutbildning i bemötande och mjukt självskydd

Det här är en praktiskt inriktad ergonomiutbildning. Här lär du dig att i alla dagliga rörelser och arbetsmoment tänka på hur du gör och vad du gör. Du arbetar med, och inte emot, kroppens naturliga rörelser. Utbildningen ger kunskaper i hur kroppen påverkas av belastningar och risker med olika arbetsmoment.

Ergonomi och föremålshantering


VI HAR BRA FEEDBACKS

"HOT OCH VÅLD I SKOLAN - FÖREBYGG OCH BEMÖT UTAGERANDE BETEENDEN
 
Mycket bra kombination av teoretisk och praktisk kunskap."

- Hanna Nyvell

"FÖREBYGG OCH BEMÖT UTAGERANDE BETEENDEN INOM DEMENSVÅRDEN
 
Intressant och tänkvärd. Att kunna påverka med små medel."

- Ann-Christine Andersson

"HOT OCH VÅLD I SKOLAN - FÖREBYGG OCH BEMÖT UTAGERANDE BETEENDEN
 
Gemensam kunskap för arbetsgruppen ökar säkerhets tänk."

- Åsa Bergdahl

Om du är en ny student vill vi gärna höra feedback från dig när du är klar med någon av våra utmärkta kurser. Det kommer att hjälpa oss att nå fler ivriga studenter att lära sig lektionerna från Durewall Institute.