Brukarperspektiv kring psykos

– Anneli Jäderholm

Brukarperspektiv kring psykos

Om kursen

Anneli Jäderholms föreläsningar är unika då hon själv varit psykostisk, intagen, nu frisk. Hon föreläser om bemötande utifrån ett brukarperspektiv på ett gripande, men samtidigt lättsamt sätt. Föreläsningarna varvas med gruppdiskussioner. Syftet är att öka förståelsen för hur man som patient upplever vården och hur vi kan förändra bemötandet av de intagna. Annelis grundinställning är att hon är en samarbetspartner för vården.

Anneli är, förutom erfaren föreläsare, ambassadör för Hjärnkoll, styrgruppsrepresentant i SKL:s, Sveriges kommuners och landstings, Genombrottsprojekt. Ett projekt för att förbättra Sveriges psykiatriska heldygnsvård. Samt delaktig i en rad projekt kring psykisk ohälsa.
Anneli anlitas ofta av media som brukarproffessionell inom området psykoser och bemötande inom psykiatrin. 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan