Inspirationsdag i hälsofrämjande ekonomi

Inspirationsdag i hälsofrämjande ekonomi

Om kursen

Det är få saker i en verksamhets ekonomi som är så svår att kontrollera och så dyr att förlora kontrollen över som personalekonomin. Mycket kan vi förutsäga i övriga poster i budgeten genom att tex. kartlägga behov och föra statistik över verksamheten, men personalekonomi är en social fråga med utgångspunkt i empati och kommunikation.

Det mer komplexa med personalekonomin är att det är människor det handlar om med olika behov och förutsättningar. Därför bygger en god hushållning av personalens resurser på att chefer och organisation skapar förutsättningar för att personalen kan utföra sitt arbete på ett säkert och tillfredsställande sätt och att de känner hanterbarhet och meningsfullhet i sitt arbete.

En förutsättning för det är att du som chef eller arbetsledare vet vad DU behöver för att kunna erbjuda det och att du och din personal känner arbetsglädje i det ni utför. 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan