Information om Covid-19

Instruktörsutbildning i bemötande och mjukt självskydd

Instruktörsutbildning i bemötande och mjukt självskydd

Om kursen

Här är utbildningen som ger dig praktisk kunskap om ett konfliktdämpande/lågaffektivt bemötande och mjukt och värdigt självskydd. Scenariobaserade övningar. Utbildningen varvar onlineföreläsningar, praktisk utbildning samt reflektionsuppgifter.

Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för de människor ni arbetar med. Vår instruktörsutbildning riktar sig i första hand till dig som arbetar inom vård, skola, omsorg och socialt arbete eller liknande verksamhet.

Durewallmetoden är en principbaserad metod, vilket innebär att vi utgår från 10 principer för hur vi agerar i bemötande och hantering av utmanande beteenden. Utifrån dessa principer kommer du som instruktör kunna planlägga en utbildning som är anpassad efter er arbetsplats specifika förutsättningar och problemställningar.

Utbildningen ger dig kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och lågaffektivt bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden.Du får kunskaper i pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och självskydd till dina arbetskamrater.

Kännetecknande för våra utbildningar är att de bygger på ett medmänskligt förhållningssätt och bemötande. Empati, etik, omsorg, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen.
Utbildningen omfattar sammanlagt 10 kursdagar fördelade på onlineföreläsningar, praktisk utbildning samt reflektionsuppgifter för egenstudier.

Utbildningen går även att beställa till er verksamhet/kommun/ region.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfällen

Uppsala hösten 2021

Del 1 1-3 sept
Del 2: 21-24 sept
Del 3: 13-15 okt

GÖTEBORG HÖSTEN 2021

  • 13 sept uppstart - online
    11 okt onlineföreläsning
  • Del 1: 27-30 sept praktisk utbildning
    Del 2. 25-28 okt praktisk utbildning