Instruktörsutbildning i lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd

 Instruktörsutbildning i lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd

Om kursen

Här är utbildningen som ger dig praktisk kunskap om ett konfliktdämpande/lågaffektivt bemötande och mjukt och värdigt självskydd. Utbildningen varvar onlineföreläsningar, praktisk utbildning,scenariobaserade övningar, samt reflektionsuppgifter.

Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för de människor ni arbetar med. Vår utbildning i lågaffektivt bemötande riktar sig i första hand till dig som arbetar inom vård, skola, omsorg och socialt arbete eller liknande verksamhet.

Durewallmetoden är en principbaserad metod, vilket innebär att vi utgår från ett antal grundläggande principer för hur vi agerar med lågaffektivt bemötande och hantering av utmanande beteenden. Utifrån dessa principer kommer du som instruktör kunna planlägga en utbildning som är anpassad efter er arbetsplats specifika förutsättningar och problemställningar.

Utbildningen ger dig kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och lågaffektivt bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden.Du får kunskaper i pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och självskydd till dina arbetskamrater.

Kännetecknande för våra utbildningar är att de bygger på ett medmänskligt förhållningssätt och bemötande. Empati, etik, omsorg, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen.
Utbildningen bygger på blended learning och omfattar sammanlagt 10 kurstillfällen fördelade på onlineföreläsningar, praktisk utbildning samt reflektionsuppgifter för egenstudier.

Utbildningen leder till ett certifikat som gäller för att utbilda på den egna arbetsplatsen. Certifikatets giltighetstid förlängs via regelbunden fortbildning.

Utbildningen går även att beställa till er verksamhet/kommun/ region.

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan

Kurstillfällen

Kursarvode  25.500 kr/ person
Inkluderar, utöver en rolig och givande utbildning, fika, lunch, ett gediget kursmaterial, material för egen utbildning, instruktörscertifikat samt instruktörströja.

 Vid bokning av flera deltagare utgår mängdrabatt. Önskar ni     utbildning på plats hos er lämnar vi gärna en offert på det.

Stockholm
Modul 1: 4-6 mars
Modul 2: 20-21 mars
Modul 3: 15-17 april

Göteborg
Modul 1. 8-10 nov
Modul 2: 30 nov-1 dec
Modul 3: 18-20 dec

Utbildning startar med onlineutbildning samt ytterligare en onlineutbildning mellan modulerna