Information om Covid-19

Instruktörsutbildning i bemötande och mjukt självskydd

Instruktörsutbildning i bemötande och mjukt självskydd

Om kursen

Här är utbildningen som ger dig praktisk kunskap om ett konfliktdämpande/lågaffektivt bemötande och mjukt och värdigt självskydd. Scenariobaserade övningar.

Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för de människor ni arbetar med. Vår instruktörsutbildning riktar sig i första hand till dig som arbetar inom vård, skola, omsorg och socialt arbete eller liknande verksamhet.

Durewallmetoden är en principbaserad metod, vilket innebär att vi utgår från 10 principer för hur vi agerar i bemötande och hantering av utmanande beteenden. Utifrån dessa principer kommer du som instruktör kunna planlägga en utbildning som är anpassad efter er arbetsplats specifika förutsättningar och problemställningar.

Utbildningen ger dig kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och lågaffektivt bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden.Du får kunskaper i pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och självskydd till dina arbetskamrater.

Kännetecknande för våra utbildningar är att de bygger på ett medmänskligt förhållningssätt och bemötande. Empati, etik, omsorg, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen.
Utbildningen omfattar sammanlagt 10 kursdagar fördelade på tre moduler.

Utbildningen går även att beställa till er verksamhet/kommun/ region.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfällen
Stockholm 2021

Del 1 - individuell start - online
Del 2: 26-29 april
Del 3: 24-27 maj

 Göteborg 2021

  • Del 1 - individuell start - online
  • Del 2: 12-15 april
  • Del 3: 3-6 maj