Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden

Kurs i lågaffektivt bemötande för att förebygga och hantera utagerande/ hotfulla situationer

Om kursen

Som personal kan man ibland bli utsatt för situationer som upplevs som obehagliga, kanske t o m hotfulla. Det är då viktigt att, dels ha en förståelse för vad som utlöser ett våldsamt beteende för att kunna undvika dessa situationer, dels känna trygghet i att veta att om jag hamnar i en fysisk situation så kan jag bemöta lågaffektivt och samtidigt skydda både mig själv och personen i affekt.

Målet med denna kurs är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och lågaffektivt bemötande kan förebygga och hantera känsloladdade situationer. Om en fysisk situation ändå uppstår så ska kursdeltagaren ha fått en inblick i hur man kan skydda sig själv utan att kränka eller skada personen i affekt. I kursen varvar vi teori och praktiska övningar både kring lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen ger verktyg som är direkt användbara i arbetet.
Vi anpassar innehåll och praktiska moment till gruppens behov och arbetssituation.

Utbildningen genomförs på plats hos er.

Intresseanmälan / Boka


Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.

Kursbeskrivning

Förebygg och bemöt utagerande beteenden

Som personal kan man ibland bli utsatt för situationer som upplevs som obehagliga, kanske t o m hotfulla. Vår utbildning bygger på ett medmänskligt och värdigt bemötande i alla situationer. Som personal är det viktigt att, dels ha en förståelse för vad som utlöser ett våldsamt beteende för att kunna undvika dessa situationer, dels känna trygghet i att veta att om jag blir angripen så kan jag skydda både mig själv och personen i affekt.

Mål med utbildningen 

Målet med denna utbildning är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull
eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan
förebygga och bemöta dessa beteenden. Om en fysisk situation ändå uppstår så ska kursdeltagaren ha
fått en inblick i hur man kan skydda sig själv utan att kränka eller skada.

I våra utbildningar varvar vi teori och praktik. Empati, etik, omtanke och respekt löper som en röd tråd genom dagen.

Kursinnehåll

Sammanfattning av dagen samt kursutvärdering.
Utbildningen varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och praktiska övningar.