Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden

Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden

Om kursen

Som personal kan man ibland bli utsatt för situationer som upplevs som obehagliga, kanske t o m hotfulla. Det är då viktigt att, dels ha en förståelse för vad som utlöser ett våldsamt beteende för att kunna undvika dessa situationer, dels känna trygghet i att veta att om jag hamnar i en fysisk situation så kan jag skydda både mig själv och personen i affekt.

Målet med denna utbildning är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan förebygga och bemöta dessa beteenden. Om en fysisk situation ändå uppstår så ska kursdeltagaren ha fått en inblick i hur man kan skydda sig själv utan att kränka eller skada personen i affekt. I utbildningen varvar vi teori och praktiska övningar både kring bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen ger verktyg som är direkt användbara i arbetet.
Vi anpassar innehåll och praktiska moment till gruppens behov och arbetssituation.

Utbildningen genomförs på plats hos er.

Intresseanmälan / Boka


Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.