Historien bakom Durewallmetoden

"Allt började faktiskt med en cykeltur från Stockholm till Malmö"

Var kommer egentligen Durewallmetoden ifrån?

Jo, allt började faktiskt med en cykeltur från Stockholm till Malmö.

Kurt Durewall föddes i Stockholm 1924 och blev tidigt i livet ett barnhemsbarn och fosterhemsplacerad. Han fick utstå hårt arbete, straff och misshandel. Det gjorde att han tidigt blev intresserad av att kunna försvara sig. En dag i skolan visade hans lärare upp en bok som handlade om Jiu-jitsu.
- Det här skall ni lära er istället för era grabbslagsmål, tyckte läraren.  
Kurt nappade direkt. Han läste boken om och om igen och tränade på alla greppen.  

Några år senare, på -40talet,  får Kurt syn på en annons i tidningen. Det skulle vara en jiujitsukurs i Malmö!
Kurt tog fram sin rostiga blå cykel och cyklade hela vägen från Stockholm till Malmö. Kursen varade i 4 timmar och sedan var det dags för två dagars cykling hem till Stockholm igen. Kurt var fascinerad av kursen,  men samtidigt så tyckte han inte om att man kunde skada sin motpart när man skyddade sig. Han funderade mycket på det här och kom till slut fram till en metod med Jiu-jitsuns principer som grund, men som inte skadar eller orsakar smärta. Durewallmetoden.

På 60-talet började han hålla kurser i självförsvar för olika grupper. Dit kom även sjukvårdspersonal. När de såg hur enkelt Kurt kunde ”förflytta” en person frågade de om han inte kunde komma till deras arbetsplats och för att se om det gick att förenkla deras arbete med patienter. Durewall besökte deras arbetsplatser och såg att det skulle vara möjligt att förbättra arbetsmetodiken med hjälp av principerna.  
Ofta var det ganska lätta lyft och förflyttningar, men de gjordes så långt ifrån den egna kroppen att det ändå blev svåra belastningar. Han började då kartlägga arbetssätten inom vård och omsorg med fokus på att förbättra och förenkla. Utifrån detta arbete utvecklades Förflyttningstekniken enligt Durewallmetoden. Den första principbaserade utbildningen i förflyttningsteknik. Detta var något helt nytt!
Idag ligger Durewallmetodens principer till grund för nästan alla förflyttnings-utbildningar.

Utvecklingen av metoden ledde också till att Kurt började hålla utbildningar för personal inom lager, transport, flygplanslastare m fl. Personal som hade tunga arbeten och hade stor glädje av att lära sig ett nytt arbetssätt.

I början av 1970-talet grundade Kurt nuvarande Durewall Institutet. Mycket har hänt sedan starten av företaget, men principerna är fortfarande detsamma. Under årens lopp har metoden utvecklats i takt med förändringar i samhället både när det gäller pedagogik, innehåll och inriktning.

Idag har Durewall Institutet tre huvudsakliga utbildningsområden. Förflyttningsteknik, Konfliktdämpande/lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd och Ergonomi/föremålshantering. Utbildningarna vänder sig till personal inom kommun, landsting, privata vårdföretag och personlig assistans. Inom området Bemötande och mjukt självskydd har vi en rad olika inriktningar på våra utbildningar.
Demensvård, LSS, psykiatri, men även utbildningar för handläggare, butikspersonal m fl.

Vi anlitas ofta som rådgivare och samarbetar bl a med Svenskt Demenscentrum, Silviahemmet, Hjälpmedelsföretag och har nyligen gett ut vår första bok i samarbete med Vårdförlaget.  "Skapa trygga möten i demensvården."

Tänk vilken skillnad en cykeltur kan göra!