Lågaffektivt bemötande, demensvård Handledarutbildning

Kurs: Handledarutbildning demensvård

Om kursen

Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns utmanande eller t o m hotfulla. Den här utbildningen ger dig kompetens att handleda kring hur vi kan förebygga och bemöta känsloladdade situationer. En utbildning som ger konkret och praktisk kunskap kring lågaffektivt bemötande.

Utbildningens fokus är att förebygga genom ett empatiskt, medvetet och förutsägbart lågaffektivt bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en fysisk situation ändå uppstå får du kunskap i att hantera den på ett mjukt och värdigt sätt för att skydda dig och personen i affekt. Det kan handla om hårda grepp,  klädtag, slag eller fasthållningar. Med mjuka händer, och ett lågaffektivt bemötande kan du lugna personen utan att kränka, begränsa eller skada.

Utbildningen genomförs både som öppen kurs samt som en uppdragsutbildning på er arbetsplats eller inom kommunen.
Utbildningen omfattar 5 dgr fördelade på två tillfällen.
Vi lämnar gärna en offert till er.

Kurstillfälle 2024
Ort: Stockholm
Modul 1: 24-26 april
Modul 2: 23-24 maj

Kursarvode: 12500 kr/ person. Inkluderar kursmaterial, kursintyg samt fika och lunch. 


Intresseanmälan