Handledarutbildning lågaffektivt bemötande  -demensvård

Handledarutbildning demensvård

Om kursen

Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns utmanande eller t o m hotfulla. Den här utbildningen ger dig kompetens att handleda kring hur man kan förebygga och bemöta dessa situationer.

Utbildningens fokus är att förebygga genom ett empatiskt, medvetet och förutsägbart bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en fysisk situation ändå uppstå får du kunskap i att hantera den på ett mjukt och värdigt sätt för att skydda dig och personen i affekt. Det kan handla om hårda grepp,  klädtag, slag eller fasthållningar. Med mjuka händer, och ett lågaffektivt bemötande kan du lugna personen utan att kränka, begränsa eller skada.

Vi erbjuder öppna tillfällen, men kommer gärna till er och håller utbildningen på plats i er verksamhet. Utbildningen omfattar 5 dgr fördelade på två tillfällen.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfälle
Stockholm 2022
  • Del 1: 3-5 okt
  • Del 2: 20-21 okt

Kursarvode: 11.950 kr/ person. Inkluderar, utöver utbildning, fika, lunch, kursmaterial samt kursintyg.Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.