Lågaffektivt bemötande, demensvård Handledarutbildning

Kurs: Handledarutbildning demensvård

Om kursen

Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns utmanande eller t o m hotfulla. Den här utbildningen ger dig kompetens att handleda kring hur vi kan förebygga och bemöta känsloladdade situationer. En utbildning som ger konkret och praktisk kunskap kring lågaffektivt bemötande.

Utbildningens fokus är att förebygga genom ett empatiskt, medvetet och förutsägbart lågaffektivt bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en fysisk situation ändå uppstå får du kunskap i att hantera den på ett mjukt och värdigt sätt för att skydda dig och personen i affekt. Det kan handla om hårda grepp,  klädtag, slag eller fasthållningar. Med mjuka händer, och ett lågaffektivt bemötande kan du lugna personen utan att kränka, begränsa eller skada.


Vi erbjuder öppna tillfällen, men kommer gärna till er och håller utbildningen på plats i er verksamhet. Utbildningen omfattar 5 dgr fördelade på två tillfällen.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfälle

Stockholm 2023

Del 1: 6-8 feb 
Del 2: 6-7 mars

  • Kursarvode: 12.300 kr/ person. Inkluderar, utöver en givande utbildning, fika, lunch, kursmaterial samt kursintyg.


Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.