Information om Covid-19

Handledarutbildning lågaffektivt bemötande  -demensvård

Handledarutbildning demensvård

Om kursen

Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller t o m hotfulla. Den här utbildningen ger dig kompetens att handleda kring hur man kan förebygga och bemöta dessa situationer.

Utbildningens fokus är att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en handgriplig situation ändå uppstå får du kunskap i att skydda dig, vid t ex hår-eller klädtag, slag eller knuffar. Utan att på något sätt kränka eller skada den boende/vårdtagaren.

Vi erbjuder öppna tillfällen, men kommer gärna till er och håller utbildningen på plats i er verksamhet. Utbildningen omfattar 5 dgr fördelade på två tillfällen.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfälle
Stockholm 
  • Del 1: 17-19 nov
  • Del 2: 29-30 nov