Om oss

"Att få ny breddad eller fördjupad kunskap och tid att dela sina erfarenheter med andra, är förutsättningar för utveckling"

Sveriges äldsta utbildningsföretag

Durewall Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetplats för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde och hela organisationen.

Att få ny breddad eller fördjupad kunskap och tid att dela sina erfarenheter med andra, är förutsättningar för utveckling. För att kunna göra ett ännu bättre arbete och bidra ännu mer till sin organisation.

Durewall Institutet är Sveriges äldsta utbildningsföretag och ett av de främsta företagen inom utbildning och kompetenshöjande insatser för chefer, medarbetare och anhöriga inom vård, omsorg och skola. Vi erbjuder även utbildningar för personalgrupper som i sitt arbete riskerar att möta utagerande och/eller hotfulla personer. Det kan t ex vara butikspersonal, handläggare m fl. Vi erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande insatser i hela landet. Alltifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar, öppna eller skräddarsydda och handledning.

Våra mål är

  • Att bidra till bättre arbetsmiljö inom alla branscher/yrkesområden så att belastningsbesvär, yrkesskador och onödig trötthet elimineras
  • Att genom undervisning och ständig utveckling av pedagogik och metodik få kvalitetssäkrad inlärning och hög kompetens
  • Att undervisa för att motverka ”hot och våld”, behärska självskydd samt för att kunna göra humana omhändertagande i fysiska konfliktsituationer
  • Att med grundvärderingen om allas rätt till självständighet vill vi uppnå följande mål inom vården;
  • Att hjälpa, men framförallt stödja personer med sänkt funktionsnivå till ett så självständigt liv som möjligt.
  • Förmedla en mjuk och skonsam arbetsmetodik som leder till god omvårdnad och ett gott bemötande.
  • Höja vårdkvalitén och minska slitage, stress och arbetsolyckor.