Lågaffektivt bemötande,
mjukt självskydd, hot och våld

Kundanpassade kurser med träning på praktiska scenarion.

Durewallmetoden är en konfliktdämpande, lågaffektiv, metod som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär att både personalens och den utagerandes välbefinnande står i fokus. En person som är utagerande eller hotfull ska vi bemöta på ett lågaffektivt sätt som minskar det utmanande beteendet samtidigt som vi skyddar både oss själva och personen i affekt.

Vi använder verbala strategier för att möta känslorna bakom beteendet och visa respekt gentemot den personliga integriteten och individens självbestämmande. Dessa har vi integrerat med våra grundläggande principer. Det ger en effektiv metod för att ta kontroll över sig själv och en obehaglig situation med hjälp av en mjuk övertalningsteknik.

Har du andra önskemål på kursen än vad som presenteras här ? Kontakta oss så tar vi fram ett förslag till er verksamhet.