Vi stödjer...

"För att klimatkompensera för de utsläpp vi genererar planterar vi varje månad 10 träd på Mukuya Farm i Kibwezi, Kenya"

ett självständigare liv

Vårt mål är att bidra till en bättre arbetssituation för människor inom både arbetslivet och privat. Vår metod kan till viss del jämföras med hjälp till självhjälp.

Det känns därför naturligt för oss att försöka bidra till en bättre livssituation för människor som inte har det så bra som vi. De projekt vi stödjer ger själv till självhjälp vilket leder till ett självständigare liv.

Erikshjälpen och fadderbarn

Vi stödjer Erikshjälpen i deras arbete med att hjälpa familjer i Afrika till sin egen försörjning. Bl a genom Ko-projektet. En ko för en familj bidrar både till mjölk för barnen och möjligheten att sälja mjölk och ost. Det leder i förlängningen till ökad trygghet för familjen. De har också ett spännande solfångarprojekt som lyser upp tillvaron för många unga.

Vårt fadderbarn, Mildred, som vi med glädje hjälper för att hon skall få ett så bra liv som möjligt. Hon är döv samt gravt synskadad, men kan tack vare hjälp delta i skolundervisning på Dövskolan i Colombia.

Stadsmissionen

Vi stödjer Göteborgs Stadsmission som bl a arbetar aktivt med barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet. 

Grunden Bois

Grunden Bois är en idrottsförening i Göteborg öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill skall ges möjlighet att vara med i föreningen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen. 

Grunden Bois tar emot alla som vill vara med. Detta gör att Bois är unika i Sverige och har störst bredd i landet. Men tanken med Bois verksamhet är inte bara att bli bra i idrott. Det betydelsefulla är för de flesta att ha något kul att göra på sin fritid. Här har vi märkt att föreningsliv och idrott är det bästa för att åstadkomma ett gott liv för personer med funktionsnedsättningar.

Vår miljö

När vi planerar våra resor inom företaget försöker vi i mesta möjliga mån att tänka miljömässigt, men det är inte alltid det fungerar praktiskt. För att klimatkompensera för de utsläpp vi genererar planterar vi varje månad 10 träd på Mukuya Farm i Kibwezi, Kenya. Arbetet med trädplanteringen ger bla arbetstillfällen för lokalbefolkningen, minskar öknens utbredning och minskar den globala uppvärmingen.