Fortbildning

Fortbildning

Om kursen

Repetition och vidareutveckling för dig som är utbildad instruktör i bemötande och självskydd.
Fortbildningen ger fördjupade kunskaper kring kroppspråk och bemötande i konfliktsituationer samt mjukt självskydd. Utbildningen bygger till stor del på de önskemål som kursdeltagarna har inför kursstarten.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfällen 2022
Göteborg

 18-19 maj

Stockholm

 20-21 september

Kursarvode: 4.700 kr/ person. Inkluderar uppgraderat certifikat, fika, lunch, kursmaterial samt instruktörströja