Kurs lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande -Förebygg och bemöt utagerande beteenden

Förebygg och bemöt utagerande beteenden - Lågaffektivt bemötande
Utbildningstid: ca 1, 5 tim.
Motsvarar ca 5 tim lärarledd utbildning

 En webbaserad utbildning som riktar sig till dig som arbetar, eller kommer i kontakt, med personer med funktionsvariationer. Målet är att du ska få en ökad förståelse för vad som kan orsaka oro, frustration och utmanande beteenden och hur vi som personal kan agera för att förebygga frustration och känsloladdade möten. Utbildningen ger även konkreta verktyg för att hantera utmanande beteenden om situationen skulle uppstå.

Utbildningen består av föreläsningar, scenarier och fallbeskrivningar kombinerat med reflektionsuppgifter, praktiska övningar och kontrollfrågor.

Utbildningen lägger stor vikt på empati - inlevelseförmåga och förståelse för vilka situationer som kan ställa för höga krav på personens förmågor och utifrån denna inlevelse kunna anpassa situation efter personens förmåga. Ledord i metoden är:  

-        Trygghet
         Meningsfullhet
         Delaktighet 
         Bevarad integritet

Ur innehållet: 
Förebyggande bemötande:
Hur vi kan förebygga att en obehaglig situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet, lågaffektivt bemötande, verbalt, dvs tal och tonfall och med kroppsspråket? 

 Hur och varför uppstår utagerande och våldsamma situationer?
 Vilka stressorer kan trigga beteendet?

Vad tar du själv med dig in i mötet - att vara självreflekterande och
spegla lugn.

Empati - att vara känslorelaterad och se tidiga tecken på oro och frustration. Det vill säga att känna igen, förstå och möta känslan snarare än beteendet hos den du möter.  

Ett trygghetsskapande förhållningssätt  - Ge kontroll istället för att ta kontroll.

Bevara integritet och autonomi, ge känsla av kontroll och självbestämmande och skapa lugn och förutsägbarhet 

Handkunskap:
Hur använder jag mina händer som ett redskap för positiv kommunikation och beröring? Vad förmedlar jag med mina händer? Stress, glädje, omtanke, tillit och vägledning?

Vårdande skyddsteknik:
Ibland kan man som personal uppleva att man blir “angripen”. Det kan väcka rädsla hos personalen och reaktionen kan bli ett avståndstagande. Ett fysiskt utagerande beteende är dock ofta ett sätt att kommunicera känslor som ex frustration, oro eller rädsla. Det kan yttra sig som slag, grepp i kläder eller hår, nyp. Vi visar hur man kan hantera dessa situationer med minsta möjliga kraft, följsamhet och utan att kränka eller skada personen.

Efter genomförd utbildning erhålls ett kursintyg

Kursen går att köpa in som enstaka licenser, men även som en utbildning att lägga på er egen utbildningsportal  inom verksamheten/kommunen. Vi anpassar då utbildningen med er logga, kontaktuppgifter mm. 
 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan

Kursarvode - 890 kr/ licens. Pris ex moms
Vid köp av fler än 25 licenser lämnar vi gärna en offert. 

Önskar ni köpa in kursen till er kommun/verksamhet? Kontakta oss för en offert och teknisk information.