Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Om kursen

Utbildningen som ger dig verktyg att använda direkt i arbetet. Du lär dig vad ett lågaffektivt förhållningssätt innebär i praktiken. Både vid förebyggande bemötande och vid en fysisk situation. Fokus ligger på att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk.

Inom demensvården kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller t o m hotfulla. Personer med demenssjukdom kan i takt med att sjukdomen utvecklas börja bete sig annorlunda än tidigare. Beteenden som kan vara utmanande och stressande för personen själv och andra omkring dem. Utbildningsdagen ger dig en ökad förståelse för vad som kan utlösa beteendet och i vilka situationer det kan uppstå.

För att skapa en lugn och trygg miljö så behöver vi bättre förstå vilka underliggande behov ett beteende kan vara uttryck för, och hur vi med ett lågaffektivt/konfliktdämpande bemötande kan förebygga och minska utmanande situationer.

Utbildningen genomförs på plats hos er och anpassas utifrån era behov.

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan