Förflyttningskunskap för vård- och omsorgspersonal

För vård- och omsorgspersonal

Om kursen

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar i ex vård- och omsorg, funktionshinderområdet samt särskola

Du kommer under dagen få kunskap om hur du arbetar med mjuka och kraftbesparande förflyttningar. Vi kommer att praktiskt träna på en personcentrerad och skonsam förflyttningskunskap anpassad till din arbetssituation.

Alla förflyttningar börjar med ett tillitsfullt och tryggt möte med personen. Därför är ett värdigt och trygghetsskapande bemötande, mjuka händer och en anpassad kommunikation en naturlig del i Durewallmetoden.  Det ger möjlighet för personen att utnyttja sin fulla potential, vara delaktig och självstyrande i sitt eget liv. Personen upplever en trygg, säker och skonsam förflyttning.

Vi arbetar utifrån ett helhetssyn på människan. Det betyder att en förflyttning skall vara bra för dig som personal med så liten belastning på din kropp som möjligt, men den skall också vara trygg och värdig för den person som behöver din assistans.

Vi kommer att gå igenom några enkla hjälpmedel som kan komma till användning för skonsammare förflyttningar.


Utbildningen genomförs på er arbetsplats eller i extern lokal på orten.

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan