Ergonomi och föremålshantering

Ergonomi och föremålshantering

Om kursen

Det här är en praktiskt inriktad ergonomiutbildning.

Här lär du dig att i alla dagliga rörelser och arbetsmoment tänka på hur du gör och vad du gör. Du arbetar med, och inte emot, kroppens naturliga rörelser.

Utbildningen ger kunskaper i hur kroppen påverkas av belastningar och risker med olika arbetsmoment.

Vidare ger utbildningen deltagaren kunskaper i hur olika arbetsmoment utförs på ett skonsamt sätt så att belastningen på den egna kroppen minimeras. Med ergonomiska principer får deltagarna lära sig  att utföra arbetet med nyttjande av ”minsta möjliga kraft”.

Utbildningen ger också färdigheter i problemlösning, d v s deltagaren ska efter genomförd utbildning själv kunna hitta lösningar för olika arbetsmoment, för att undvika onödiga belastningar. Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål och genomförs på er arbetsplats.

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan