Information om Covid-19

Ergonomi och föremålshantering

Ergonomi och föremålshantering

Om kursen

Det här är en praktiskt inriktad ergonomiutbildning.

Här lär du dig att i alla dagliga rörelser tänka på hur du gör och vad du gör. Du arbetar med, och inte emot, kroppens naturliga rörelser.

Utbildningen ger kunskaper i hur kroppen påverkas av belastningar och risker med olika arbetsmoment.

Vidare ger utbildningen deltagaren kunskaper i hur olika arbetsmoment bör utföras för att belastningarna på den egna kroppen minimeras, alltså utföra arbetet med nyttjande av ”minsta möjliga kraft”.

Utbildningen ger också färdigheter i problemlösning, d v s deltagaren ska efter genomförd utbildning själv kunna hitta lösningar för olika arbetsmoment, för att undvika onödiga belastningar. Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål och genomförs på er arbetsplats.

Intresseanmälan / Boka