Ledarskapsutbildningar

Ledarskap som vägen till en god arbetsmiljö

Utbildningar som visar sambandet mellan ett hälsofrämjande ledarskap, arbetsglädje, god ekonomisk hushållning, kvalité och kundnytta.