Bemöta hot och våld i skolan

Bemöta hot och våld i skolan

Om kursen

Förebygg och bemöt utagerande beteenden/ hot i skolan

Syftet med kursen är att ge personal inom skolan kunskaper i hur man bemöter och lugnar ner en utagerande och frustrerad elev samt hur man som personal kan skydda både sig själv och människor i omgivningen vid ett ev fysiskt angrepp.

Intresseanmälan / Boka