Lågaffektivt bemötande i skolan

Konfliktdämpande / Lågaffektivt bemötande i skolan

Om kursen

Förebygg och bemöt utagerande och utmanande beteenden i skolan. Utbildningen ger praktiskt kunskap om hur man arbetar på ett konfliktdämpande sätt för att förebygga svåra situationer.

Syftet med kursen är att ge personal inom skolan praktiska kunskaper i förebyggande arbete samt hur vi kan bemöta och lugna en utagerande och frustrerad elev samt hur vi som personal kan skydda både oss själva, eleven som agerar ut,  samt människor i omgivningen vid ett eventuellt fysiskt angrepp.

I det förebyggande arbetet lägger vi stor vikt på inlevelseförmåga och förståelse för vad som orsakar utmanande beteenden och hur vi kan undvika frustration och utagerande hos eleven. Vidare fokuserar vi också på att personalen ska kunna känna trygghet och därmed bibehålla vårt lugn och agera medvetet i känsloladdade möten. 

I hanterandet av fysiskt utagerande och gränssättning så är det viktigt att även här ha ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt för att situationen inte ska eskalera ytterligare. i kursen ingår praktisk övning på dessa moment.

I kursen ingår dessutom information kring nödvärnslagen och övriga juridiska aspekter på att hantera fysiska situationer som kan uppstå.

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan