Webkurs - Grundläggande förflyttningskunskap

Grundläggande förflyttningskunskap - webkurs 

Utbildningen tar ca 1,5 tim att arbeta igenom och motsvarar ca 5 timmars lärarledd utbildning.

Utbildningen är matchad mot Arbetsmiljöverkets krav på säkra personförflyttningar och bygger på våra omtyckta utbildningar. Den ger grundläggande kunskaper i ergonomi , kroppskännedom och arbetsställningar. Bemötande och medveten beröring, dvs hur man på ett mjukt och värdigt sätt genomför förflyttningar och olika omvårdnadssituationer är också en viktig del av kursen. Utbildningen passar för personal inom äldreomsorgen, vård, personlig assistans men även för anhöriga.

Mål med kursen
Efter genomgången webkurs skall deltagarna ha en ökad förståelse för hur de kan skona sin kropp från överbelastning, trötthet och slitage. De skall också få en ökad insikt om hur de med ett säkerhetstänkande och god planering kan förebygga att olyckor och skador, för dem själva och personen, inträffar i samband med personförflyttningar.

Syfte 
Att bidra till säkra personförflyttningar inom vård och omsorg
Att minska slitage, trötthet och skador samt öka flexibilitet och känsla av egenkontroll för personal inom vård och omsorg. Att ge säkerhet, delaktighet och självstyre för personen i behov av assistans/stöd i samband med personförflyttningar

Kursinnehåll;
Deltagarna får ökad förståelse för hur man, genom en mjuk, medveten beröring, värdigt bemötande samt guidning och aktivering kan bevara personens delaktighet, integritet och självbestämmande i förflyttningar och omvårdnadsarbetet.

 Utbildningen ger grundläggande kunskaper i ergonomi och kraftbesparande arbetssätt, egen kroppsmedvetenhetslära, och olika arbetsställningar och hur vi kan omsätta det till olika förflyttningsmoment.
Den tydliggör även vikten av ett värdigt och motiverande bemötande och hur vi kan skapa tillit och mjukhet med en medveten beröring.

Deltagarna får lära sig hur man på ett mjukt och aktiverande sätt gör personen delaktig och självstyrande i sina förflyttningar.

Kursen bygger på olika pedagogiska verktyg som te x föreläsningar, förklarande filmer med förflyttningar, frågor att besvara och kortare texter. Allt för att skapa en god inlärningsmiljö och interaktivitet.

Deltagaren tar del av utbildningen individuellt när det passar. Den genomförs oberoende av tid och rum, från exempelvis hemmet innan man börjar sitt arbete eller via en dator på arbetsplatsen. För att delta behöver kursdeltagaren en mobil, surfplatta eller dator med internetuppkoppling.

Efter att du arbetat igenom hela utbildningen får du ett kursintyg.

Utbildningen finns att tillgå som enstaka licenser men även att köpa in för placering på eget intranät.

Maila oss på utbildning@durewall.se eller ring 0771-220700  så berättar vi mer.

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan

Kursarvode - 850 kr/ licens. Pris ex moms
Vid köp av fler än 25 licenser lämnar vi gärna en offert. 

Önskar ni köpa in kursen till er kommun/verksamhet? Kontakta oss för en offert och teknisk information.