Företagsinformation

Durewall Institutet

 

 

Durewall Institutet är ett av Sveriges främsta utbildningsföretag.
Vibedriver utbildningar inom arbetsmetodik med ett stort inslag av etik, empati och
kommunikation. Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetsplats
för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren och bemötandet för boende/omsorgstagare.

Vår vision är att genom våra utbildningar förbättra arbetsmiljön för människor runt om i landet samt öka
medvetenheten kring vikten av korrekt arbetsmetodik och ett gott bemötande. Vi vill även skapa en bättre miljö
och tillvaro för dem som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Genom fortsatt långsiktigt arbete, hög
utbildningskvalité och nära samarbete mer våra kunder är vår målsättning att förbli ett av Sveriges ledande
företag inom området.

Vi har idag 8 st utbildare/föreläsare runt om i landet som utbildar inom våra tre områden;
Förflyttningskunskap inom vård& omsorg, Hot och våld samt Lågaffektivt bemötande med mjukt självskydd.
Våra utbildare har alla en gedigen utbildning och mångårig erfarenhet som utbildare. Några av våra utbildare
har dessutom en fot ”kvar i verkligheten”. De arbetar deltid hos oss och resterande tid arbetar de inom vården.
Det ger klinisk erfarenhet och stor trovärdighet åt våra utbildningar och är mycket uppskattat av våra kunder.
Vi genomför utbildningar i egna lokaler eller hos kund. Vårt verksamhetsområde är hela Sverige. 

Våra kunder är främst kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata vårdaktörer.
Utbildningarna är heltäckande och ger aktuell kunskap. De varierar från en halv dag till 10 dagars utbildning.

Givetvis genomför vi även onlineutbildningar i föreläsningsformat. Vi har även utvecklat och producerat ett
flertal webkurser inom Förflyttningskunskap, Lågaffektivt bemötande samt Aktiverande förhållningssätt som
mottagits mycket positivt på marknaden.
I samarbete med Visible Care och Minnity som skapat appar med nanoutbildningar/microutbildningar finns
delar av våra webutbildningar även tillgängliga i dessa appar.


Utöver vår utbildningsverksamhet anlitas vi ofta som rådgivare i en rad sammanhang. Bl a har vi bistått Svenskt
Demenscentrum med underlag och kompetens till deras webutbildningar ” Demens ABC”. Det handlar både om
förflyttningskunskap och bemötande med mjukt självskydd. Vi har även ett samarbete med Silviahemmet.
SCA Hygien Group, numera Essity, har under flera år anlitat oss som rådgivare kring ergonomi och förflyttningar.
En kompetens som de kopplar till utvecklingen av produkter som vänder sig bl a till äldreomsorgen.

Vi bjuds även in som föreläsare på mässor och evenemang. Bl a har vi hållit föredrag på Svenska
Demensdagarna, Äldreomsorgsdagarna och Leva och Fungera. 

Pedagogik
Durewall Institutet lägger stor vikt vid att säkerställa god effekt av en utbildningsinsats för att få till stånd en
beteendeförändring i arbetssituationen. Därför använder vi oss av en Brinkerhoff-metodik HPLJ. High Performance
Learning Journey som syftar till att effektivisera inlärningen och ge kursdeltagarna möjlighet att träna sig i att applicera
sina kunskaper för att känna trygghet i att applicera kunskapen i det vardagliga arbetet. Merparten av våra utbildare är
certifierade HPLJ-pedagoger och våra utbildningar är anpassade med målet om bästa möjliga implementering.

Historik
Durewall Institutet grundades i slutet av 1960-talet av Kurt Durewall, upphovsman till Durewallmetoden och är
Sveriges idag äldsta utbildningsföretag. I början av 70-talet introducerade Durewall sin mjuka skyddsteknik inom
vården. Metoden blev snabbt omtyckt då det gällde att ta hand om kognitivt funktionsnedsatta personer,
demenssjuka, oroliga, rädda eller våldsamma människor utan att på något sätt kränka eller skada dem. Under åren
har tiotusentals personer genomgått utbildning i hur de kan bemöta ett utagerande beteende med hjälp av
Durewallmetoden. Principerna från självskyddet överfördes därefter till vårdens förflyttningssituationer.

Durewall Institutet var under många år rådgivare till en rad hjälpmedelstillverkare när det gällde ergonomi och
förflyttningar kopplat till utveckling av deras hjälpmedel. Institutet hade även en egen utvecklingsavdelning gällande
utarbetande av förflyttningshjälpmedel. Dessa säljs numer av de större hjälpmedelsföretagen i Norden. Vi var under
flera år även remissinsats för Arbetsmiljöverket.

Vi är äldst, men inte gamla. Inom vår verksamhet pågår en ständig utvecklingsprocess för att säkerställa att våra
kunder alltid får ta del av aktuell och modern arbetsteknik.