Externa föreläsare

David Saleh

Författare och föreläsare 

Föreläsningar och handledning i bemötande och värdegrund ur ett interkulturellt och sociologiskt perspektiv

Om David

David Saleh är legitimerad vårdlärare och behandlingspedagog. David har bred kompetens både inom psykiatri och barn och ungdom och därmed också självklara områden som salutogent förhållningssätt, etik, yrkesetik och värdegrundsfrågor.

Sedan en tid ingår David i ett forskningsprojekt på Karolinska institutet, Global and sexual health research group. Han har arbetat som pedagog med sex och samlevnad och idrott för nyanlända i Stockholm under flera år. Han har även arbetat som mentor inom HBTQ-frågor för unga och unga vuxna invandrare som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vid sidan av sin forskning och sin anställning som vårdlärare reser han runt hela i Sverige för att föreläsa, utbilda och handleda lärare och annan personal i bemötande och sex och samlevnad för nyanlända.

David är efterfrågad och mycket uppskattad som föreläsare och handledare i Sveriges kommuner och privata utförare. Under det senaste året har David även blivit uppmärksammad av New York Times för sitt inovativa synsätt. Filmteamet följde honom under en vanlig lektion i skolan:

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan

Som ett stöd för lärarna i undervisningen, sex och samlevnad för nyanlända, har David skrivit en bok i ämnet. Boken innehåller 12 lektioner samt ett handledningsavsnitt till läraren. Läs och lyssna mer av David i nedanstående länkar:

Varje föreläsning eller handledningsuppdrag föregås av en dialog med dig som beställare för att anpassa och utforma tillfället specifikt för era behov.

En dags föreläsning kan innehålla:

 • Att möta och förhålla sig till personer från andra kulturer
 • Ökad kunskap om att vara nyanländ till Sverige.
  - Ungdomarna och deras syn på jämställdhet, sex och samlevnad, hälsa mm. Vad vad gäller i deras hemländer?
 • Hur lär vi ut och hur markerar vi var gränserna går?
 • Genus och hälsa
 • Hur integrerar vi ungdomarna i svenska samhället på bästa sätt?
 • Hur påverkar mötet med en annan kultur individens hälsa och välbefinnande?

David har även bred kompetens i ämnen som exempelvis:

 • Yrkesetik och professionellt förhållningssätt
 • Post traumatisk stress – Lindra, möta och bemöta
 • Värdegrund och måluppfyllelse inom Vård, Omsorg och socialtjänst
 • Kultur- och religionkompetens
 • HBTQ – värdegrund, kultur, lag och attityder. Handledning om HBTQ, heder och  utredningsfrågor inom socialtjänsten.
 • Pedagogik – delaktighet och motivation