Hur bemöter vi hotfulla personer?

Hur bemöter vi hotfulla personer?

Om kursen

Konflikthantering för handläggare, socialsekreterare, butikspersonal, m fl.

Verbal konflikthantering för att trappa ned en obehaglig situation är ett av många verktyg som kursdeltagarna får med sig. Deltagaren ska också genom medvetenhet om hur man kan arrangera sin arbetsplats när det gäller möblering, flyktvägar mm. kunna minska riskerna för att hamna i en trängd situation.

Vi anpassar utbildning samt exempel utifrån er verksamhet. Det finns även möjlighet att bygga på utbildningen med fysiskt självskydd om man önskar.

Intresseanmälan / Boka

Online
3 juni 2022.
Kl 9-12

Kursarvode 890 kr ex moms