Hur bemöter vi hotfulla personer lågaffektivt?

Hur bemöter vi hotfulla personer?          - Kurs i lågaffektivt bemötande

Om kursen

Konflikthantering med fokus på lågaffektivt bemötande  för handläggare, socialsekreterare, butikspersonal, m fl.

Non-verbal och verbal konflikthantering för att trappa ned en obehaglig situation är ett av många verktyg som kursdeltagarna får med sig. Deltagaren ska också genom medvetenhet om hur man kan arrangera sin arbetsplats när det gäller möblering, flyktvägar mm. kunna minska riskerna för att hamna i en trängd situation.

Vi anpassar utbildning samt exempel utifrån er verksamhet. Det finns även möjlighet att bygga på utbildningen med fysiskt självskydd om man önskar.

 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan

Öppen kurs online
8 sept 2023.
Kl 9-12

Kursarvode 1100 kr ex moms