Litteratur

Utbildningsmaterial som ingår i alla våra utbildningar som vänder sig till demensvården. 

Ergonomi och arbetsteknik. Kursmaterial ingår vid alla våra ubtbildningar

Ett illustrerat och gediget kompendie ingår vid utbildningar inom lågaffektivt/ konfliktdämpande bemötande

Vid föreläsningar gällande hot och hot&våld erhåller kursdeltagarna ett kompendie som går att arbeta vidare med efter utbildningen.

Ett gediget kompendie med rikligt med illustrationer kring arbetsmetodik, förflyttningar mm. ingår vid alla förflyttningskurser.

 

Vill ni ha ett specialanpassat kursmaterial? Inga problem. Vi anpassar text och illustrationer utifrån era behov och önskemål.

Skapa trygga möten i demensvården är en praktisk handbok i att möta människan bakom diagnosen demenssjukdom. Målet med boken är att ge en helhetsbild av problematiken med utagerande beteende inom demensvården. Att förebygga utagerande och frustrerade beteenden genom förståelse för hur faktorer som kommunikation, empati, kroppsspråk och beröring formar mötet med den demenssjuke.

Boken beskriver hur du som personal kan bidra till och ta ansvar för att mötet blir tryggt och bevarar den demenssjukes integritet och självbestämmande. Du får en teoretisk grund, handgripliga råd och användbara verktyg för att du skall uppleva känsloladdade möten som hanterbara. Den ger dig också vägledning i hur du på ett mjukt och värdigt sätt, kan ta dig loss ur till exempel hårda grepp. Tekniken vi använder hjälper den demenssjuke och dig som personal att återfå kontrollen och återskapa en trygg situation.

Boken kan användas i det dagliga arbetet, både för dig som arbetar som omvårdnadspersonal men också för dig som utbildar dig inom vård och omsorg. Den kan med fördel användas som material för en studiecirkel i personalgruppen eller som litteratur på vårdutbildning.

Boken är skriven och framtagen av Durewall Institutet och utgiven av Vårdförlaget.
Boken är för närvarande slutsåld på förlaget. Vi har några enstaka exemplar hos oss på företaget.
Vill du beställa så hör av dig till utbildning@durewall.se

Författare: Katarina Almén, Anders Angur, Barbro Axelsson, Durewall Institutet