Information om Covid-19

Kontakt

Våra telefontider är mellan 9.00–16.00

Lunch kl 12.00-13.00

Ring oss gärna om du har frågor kring utbildningsplanering, pågående utbildningar eller om du vill anmäla dig till en kurs. Du når oss på:

Telefon: 0771 - 220 700
E-post: utbildning@durewall.se

Barbro Axelsson

Verksamhetschef/Kursansvarig

Eva Olsson

Leg. sjukgymnast

Utbildar inom Förflyttningskunskap

Stefan Joelsson

Utbildare

Bemötande/ Självskydd
Ergonomi och Föremålshantering
HLR

Maria Segerström

Leg. arbetsterapeut, Magisterexamen i Arbetsterapi

Utbildar inom förflyttningskunskap
Bemötande/ Självskydd

Anette Storm

Utbildare

Utbildar inom Förflyttningskunskap
HLR

Katarina Almén

Rehabvetare

Utbildar inom Förflyttningskunskap
Bemötande/ självskydd

Anders Angur

Utbildare

Bemötande/självskydd
Ergonomi och Föremålshantering