Externa föreläsare

Georg Rein

Föreläsare 

Om Georg

George Rein är handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. Han har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvården. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala och sedan dess på konsultbasis mot kommunala och privata verksamheter. Han har föreläst om autism, intellektuell funktionsnedsättning, lågaffektivt bemötande, psykisk hälsa vid intellektuell funktionsnedsättning, rättshaveristiskt beteende mm. i över 60 kommuner. 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan