Kontakt

Ring oss gärna om du har frågor kring utbildningsplanering, pågående utbildningar eller om du vill anmäla dig till en kurs. Du når oss på:

Telefon: 0771 - 220 700
E-post: utbildning@durewall.se

 

Barbro Axelsson

Verksamhetschef

Tel:0771-220700

Linda Granestrand 

Leg. fysioterapeut, Silviasjukgymnast

Utbildar inom Förflyttningskunskap

Bemötande inom demensvård/ anhöriga

Stefan Joelsson

Utbildare och föreläsare

Bemötande/ Självskydd
Ergonomi och Föremålshantering
HLR

Maria Segerström

Leg. arbetsterapeut, Magisterexamen i Arbetsterapi

Utbildar inom förflyttningskunskap

Anette Storm

Utbildare och föreläsare

Utbildar inom Förflyttningskunskap
HLR

Katarina Almén

Rehabvetare

Utbildar inom Förflyttningskunskap
Bemötande/ självskydd

Anders Angur

Pedagog, utbildare och föreläsare

Bemötande/självskydd
Ergonomi och Föremålshantering