Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Kursinnehåll

 

Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare

Probleminventering - Kort genomgång av de problem som kursdeltagarna upplever i sin vardag.

Våldsorsaker – Hur och varför uppstår hotfulla situationer?

Aggressionsteorier och bakomliggande faktorer

Hur tyder jag tidiga tecken på aggression ?

Hur kan hot förebyggas och undvikas med hjälp av mitt eget agerande ?

– Verbalt- tal, ton och röstläge och med kroppsspråket

Trygghetsskapande bemötande i en konfliktsituation - diskussion och praktiska exempel.

Hur hanterar jag min egen stress vid en konfliktsituation ? - Vikten av mental balans och förberedelse

Konfliktdämpande kommunikation. Vad är det ? Du lär dig att trappa ned en konfliktsituation och ta kontroll över dig själv och en obehaglig situation med hjälp av mjuk övertalningsteknik.

Förebyggande säkerhetstänkande: Att förebygga incidenter genom planering av arbetsmoment, rutiner. Vikten av att göra en riskanalys

Vad gör jag om en incident inträffat? Kort genomgång av lagar och föreskrifter. Bl a brottsbalken. Vad är olaga hot, hot mot tjänsteman, nödvärn mm.

Arbetsskadeanmälan och rapportering

Under dagen varvar vi  föreläsning med gruppdiskussioner.

Denna föreläsning har varit mycket uppskattad bl a av de ca 3500 handläggare hos Försäkringskassan och Skatteverket som deltagit på denna kursdag.