Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Kursinnehåll

 

 Ur innehållet:

Durewall.metodens principer i teori och praktik

Konfliktteori, orsaker till utagerande beteende

Bemötande i praktiken: Lågaffektiv, konfliktdämpande kommunikation

Trygghetsskapande förhållningssätt: Förutsägbarhet, begriplighet och känsla av sammanhang.

Riskbedömning

Den fysiska miljön ut ett säkerhetsperspektiv

Mjukt självskydd

För dig som instruktör:

Instruktörsövningar

Pedagogik

Casemetodik

Utbildningsplanering

Relevanta lagar och föreskrifter

Att ge och ta emot feedback

En lärande organisation

- Mjukt självskydd / Vårdande skyddsteknik;
Skydd vid t ex:
Handledstag,
hår-och klädtag,
Klös och bett,
slag, spark
Bistå andra i konfliktsituationer
Kontrollgrepp
Möblering, flyktvägar

Dessa praktiska övningar anpassas helt efter de situationer som gruppen upplever som relevanta.Under de praktiska övningarna filmar vi de olika teknikerna. Kursdeltagarna får med sig dessa filmer vid kursens slut. Ett bra stöd för minnet i tillägg till kursmaterialet.

De olika momenten anges inte ordningsföljd. De teoretiska momenten varvas med fysiska övningar.